4.8 / 5
4.8/5

Bypass-ventiel

Het bypass-ventiel is een ventiel dat wordt geregeld door drukverschil. De bypass wordt gebruikt wanneer je vloerverwarming aangesloten wordt op een HR CV-ketel of wanneer je enkel warmtebronnen met thermostaatknoppen in je woning hebt. Een bypass zorgt ervoor dat de druk in de aanvoerleiding niet te hoog oploopt en daardoor storingen in de ketel veroorzaakt.

Wanneer een bypass-ventiel toepassen?
Bij een vermindering van de warmtevraag, kan er een stijgend drukverschil ontstaan in de aanvoer- en retourleidingen. De CV kan dan in storing komen. Bij het gebruik van een bypass Ventiel opent de klep in het ventiel en wordt een te hoge druk in de leidingen voorkomen. Wanneer er geen bypass-ventiel aanwezig is, dient er altijd minimaal één radiator aanwezig zijn met een gewone kraan die altijd open moet staan. Wanneer je dit niet doet, dan kan er in de ketel een storing optreden. Wanneer de thermostaatkraan op de verdeler en de radiator met de kraan dicht staan, zal de cv ketel in storing staan of deze melden.

Werking van de bypass
Bij een vermindering van de warmtevraag (bijvoorbeeld door gelijktijdig sluiten van thermostaatkranen en verdeler van de vloerverwarming) kan er een stijgend drukverschil ontstaan in de aanvoer- en retourleidingen. In dat geval opent de klep in het bypass-ventiel en wordt een te hoge druk in één van de leidingen voorkomen. Het bypass-ventiel opent als het drukverschil tussen aanvoer en retour groter wordt dan de ingestelde druk. De druk is fabrieksmatig ingesteld en hoeft in de regel niet gewijzigd te worden.

Gebruikt u thermostaatkranen in de woning?
Wanneer je in je woning thermostaatkranen gebruikt, dan adviseren wij om, bij het plaatsen van de vloerverwarming ook een bypass te laten monteren om de doorstroming te garanderen.

Alle voordelen van het plaatsen van een bypass op een rij:

  • overbelasting van de pomp wordt voorkomen
  • doorstroming naar de ketel verloopt rustiger
  • stromingsgeluid wordt verminderd
  • voorkomen van ongewenste stijging van de druk in de leidingen